Algemene voorwaarden

 

Lees deze voorwaarden voordat je deze website gebruikt.

Welkom op de website van Puritea bv (‘Puritea’). Gelieve deze overeenkomst, die van toepassing is op het gebruik van deze website en op de aankoop van alle producten die via deze website aan jou worden verkocht, door te lezen. Door deze website te gebruiken, verklaar je dat je de voorwaarden die erin zijn opgenomen, hebt gelezen en begrepen en dat je ermee instemt, zonder beperking of voorbehoud, gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

Aangezien de voorwaarden van deze overeenkomst naar goeddunken van Puritea kunnen worden gewijzigd, zonder enige verplichting om je daarvan op de hoogte te stellen, raden wij je aan deze webpagina van tijd tot tijd te raadplegen om de wijzigingen te bekijken. Door deze website te blijven gebruiken stem je in met eventuele wijzigingen.

 1. Privacybeleid: Op het gebruik van deze website is het Puritea privacybeleid van toepassing. Door deze website te bezoeken, verklaar je dat je niet alleen deze overeenkomst, maar ook het privacybeleid hebt gelezen en dat je ermee instemt aan deze overeenkomst gebonden te zijn.
 2. Gebruik van deze website: Je erkent en garandeert dat alle informatie die je plaatst, verzendt of indient op deze website: (i) geen inbreuk maakt op jouw rechten; (ii) geen inbreuk maakt op de rechten van derden, in het bijzonder maar niet beperkt tot eventuele intellectuele eigendomsrechten, of enig ander vertrouwelijk of eigendomsrecht; en (iii) geen strafbaar feit vormt of aanleiding geeft tot civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bovendien erkent en garandeer je dat je niet bewust informatie zult plaatsen, verzenden of indienen die schade zal veroorzaken aan de website of aan een andere gebruiker.
  Jouw rechten met betrekking tot toegang tot deze website kunnen te allen tijde naar eigen inzicht van Puritea worden beëindigd of beperkt. Puritea is niet verplicht je vooraf in kennis te stellen van of uitleg te geven over de beëindiging. Deze beëindiging komt naast alle andere rechten die Puritea kan doen gelden.
 3. Klantenaccount: Je bent verantwoordelijk voor de veiligheid van jouw klantenaccount op deze website. Als er kosten of schade ontstaan doordat je jouw klantenaccount of wachtwoord niet naar behoren hebt beheerd, stem je ermee in dat je als enige verantwoordelijk wordt gehouden.
 4. Auteursrechten en handelsmerken: Alle materialen die worden weergegeven of anderszins toegankelijk zijn via deze website zijn eigendom van Puritea en externe contentleveranciers, en zijn beschermd onder de toepasselijke auteurs- en handelsmerkwetten van Nederland en elders. Je stemt ermee in de inhoud van deze website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de tekst, afbeeldingen, audio- en visuele inhoud en code, niet af te drukken, te kopiëren, te reproduceren, te publiceren, door te sturen, te distribueren of op enige andere wijze te gebruiken. Niettegenstaande het bovenstaande mag je deze website bezoeken en een enkele kopie van het materiaal maken voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Niets in deze overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het verlenen van een licentie voor iets anders dan persoonlijk gebruik.
 5. Links: Deze website kan links naar andere websites bevatten die door derden worden beheerd en die niet onder de controle van Puritea vallen. Puritea is niet verantwoordelijk voor en sluit iedere aansprakelijkheid met betrekking tot deze gelinkte websites, die je op eigen risico benadert, uitdrukkelijk uit en Puritea geeft geen verklaringen, garanties of voorwaarden met betrekking tot de gelinkte websites of de inhoud daarvan.
 6. Bestellingen en betaling: Wanneer je op deze website een bestelling plaatst, wordt jouw bestelling beschouwd als een aanbod aan Puritea. Puritea behoudt zich het recht voor jouw bestelling te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) de beschikbaarheid van de producten (Puritea behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de beschikbaarheid van producten op elk moment te wijzigen of te beëindigen); en (ii) indien de producten onjuist zijn beschreven of geprijsd op de website. Indien jouw bestelling wordt geannuleerd of geweigerd, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Bovendien, als jouw bestelling wordt geweigerd of geannuleerd na betaling, zal Puritea je het volledige betaalde bedrag terugbetalen. Houd er rekening mee dat alle afgeprijsde artikelen definitieve verkoop zijn.
  De derde partij creditcard service provider moet alle aankopen die gedaan worden met behulp van een creditcard goedkeuren.
  Je stemt ermee in geen producten die je onder deze overeenkomst hebt gekocht door te verkopen, noch jouw rechten uit hoofde van deze overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Puritea.
 7. Verzending: Puritea verzendt op basis van de door jou geselecteerde verzendmethode. De geschatte aankomsttijd van jouw product dient slechts als schatting te worden beschouwd en Puritea is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vertraging in de verzending.
  De verzendkosten worden vermeld wanneer je het product op deze website koopt. Je bent verantwoordelijk voor alle federale en provinciale verzendgerelateerde belastingen, en je gaat ermee akkoord te voldoen aan alle exportwetten van Nederland die van toepassing zijn op de producten gekocht of ontvangen onder deze overeenkomst.
  Puritea verzendt zijn producten via een derde partij. Puritea is dan ook niet aansprakelijk voor verlies, schade (direct of indirect) of kosten als gevolg van verzending. De eigendom en het risico van verlies gaan op jou over op het moment dat het door jou gekochte product wordt overgedragen aan de derde partij.
 8. Retourbeleid: Als een van onze producten niet aan jouw verwachtingen voldoet, willen we dat graag weten. Neem daarom contact met ons op als je problemen hebt. We ruilen je aankoop graag om of betalen je geld terug binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde goederen. Houd er rekening mee dat terugbetalingen alleen worden gedaan op dezelfde betaalmethode die is gebruikt voor de oorspronkelijke aankoop.
 9. Disclaimer: Het gebruik van deze website is op jouw eigen risico en Puritea wijst hierbij uitdrukkelijk alle verklaringen of garanties (uitdrukkelijk, impliciet of wettelijk) met betrekking tot de website en jouw aankoop van producten hierbij uit. Deze website wordt aangeboden ‘zoals ze is’, en kan fouten, onnauwkeurigheden, virussen of bugs bevatten, en het is mogelijk dat deze website niet up-to-date is, en daarom mag er niet op vertrouwd worden. In het bijzonder garandeert Puritea niet dat de productbeschrijving of de prijzen accuraat zijn. Deze uitsluiting is van toepassing op, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor een bepaald doel. Als je ervoor kiest om inhoud van deze website te downloaden, doe je dat op eigen risico.
 10. Beperking van aansprakelijkheid: Je doet hierbij afstand van alle rechtsmiddelen, garanties, waarborgen of aansprakelijkheden die voortvloeien uit de wet of anderszins. In geen geval zal Puritea, zijn functionarissen, vertegenwoordigers of werknemers jegens jou aansprakelijk zijn voor enige schade, op welke manier dan ook veroorzaakt, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, speciale, gevolgschade, incidentele schade, punitieve schade of anderszins. Puritea, zijn functionarissen, vertegenwoordigers en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor winstverderving, bedrijfsonderbreking, computergerelateerde schade of gegevensverlies. Puritea sluit hierbij alle aansprakelijkheid uit met betrekking tot de overdracht van virussen of bugs. Deze volledige beperking is van toepassing zelfs als Puritea, zijn functionarissen, vertegenwoordigers of werknemers op de hoogte zijn gesteld van het mogelijke optreden van de bovengenoemde schade. De maximale aansprakelijkheid van Puritea zal in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat door de koper voor het product is betaald. Deze beperking is een essentieel onderdeel van de overeenkomst tussen Puritea en jou.
 11. Schadeloosstelling: Je stemt ermee in om Puritea, zijn functionarissen, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren (inclusief redelijke juridische kosten) van elke actie die voortvloeit uit jouw misbruik van deze website of de schending van een van de bepalingen van deze overeenkomst.
 12. Diversen: Deze website, elk gebruik van deze website en elk geschil dat daarmee verband houdt of de producten die erop zijn gekocht, wordt beheerst en geïnterpreteerd door de wetten die van toepassing zijn in Nederland, zonder rekening te houden met collisieregels. Zowel Puritea als jij gaan akkoord met de exclusieve jurisdictie van Nederland.

Deze overeenkomst en het privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen de partijen en er zijn geen andere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of verklaringen met betrekking tot de hierin beschreven onderwerpen.

Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan worden deze bepalingen gescheiden van de overeenkomst, maar hebben ze geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen.

De beste kwaliteit

Wij importeren alleen de beste thee uit Sri Lanka: geurig, vers en zonder kunstmatige toevoegingen.